ang binatang lalaking nakasakay sa puting kabayo (THE YOUNG MAN ON THE WHITE HORSE)


PABALIK NA SI GOYO… ISA SA AMING MGA KAIBIGAN!

SSSIP's "A.W.E." ((ATTIC of WHITE ETHEREALS!))

white horse3

“ANG BINATANG LALAKING NAKASAKAY SA PUTING KABAYO”

ang gintong gulong ng orasan ay sadyang mahiwaga,

tila bagang iilan lamang ang nakakapunta rito’t nakakakita…

ginagabayan ng mga nilalang na nagmula sa ibang dimensyon-

ng buhay,

ng pagibig

at, ng kabayanihan.

sabi nga nila, bihira lamang kung umikot ang gintong gulong ng orasan na iyon…

naglalakbay lamang ito sa pambihirang pagkakataon,

marahil,

dala ng dalawang pusong nag-iibigan.

white horseikaw nga ba ang binatang lalaking iyon na nakasakay sa puting kabayo?

upang muli pang gabayan ang isang bayan…

na tumitingin na lamang sa mga materyal na bagay?

gregorio4

upang sa muli, iyong maipadama

ang tunay na dahilan ng iyong kamatayan?

ang makapagbigay ng kalayaan sa isang bayan-

at tamang inspirasyon sa mga kabataan?

at marahil din, hinahanap mo pa rin ang lingap ng iyong mga kababayan…

na kahit papa’no, ika’y maaalala, maakap, mapanaginipan.

sa taon ng kabayong kahoy,

ika’y muling nagbalik…

ika’y tila anghel na…

View original post 36 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s