ANG “THE BEST” NA KARANASANG HINDI KO MALILIMUTAN SA SHOWBIZ NU’NG TAONG 2011!


“that’s what friends are for, aj.”

SSSIP's "A.W.E." ((ATTIC of WHITE ETHEREALS!))

Ang isang manunulat ay para ding isang sundalo. Nasasadlak sa iba’t-ibang lugar, pagkakataon at mga pakikibaka. Iba’t-ibang karanasan, adhikain, adventures & misadventures. Para din siyang isang Marco Polo na naghahanap ng tamang lugar na ikasisiya niya. Isusulat niya iyon sa kanyang “daily journal” at ikalulugod ang mga karanasang kanyang natikman,

Iyan ang buhay ng isang TUNAY NA MANUNULAT.

Isang tunay na manunulat na ang hangad lamang ay mai-share ang ganda ng buhay, ang tamis ng pagibig, ang positibong paningin sa mga bagay-bagay…

Kaya naman ang isang tunay na manunulat ang siyang nakakaranas ng mga ekspiriyensyang sadyang hindi NIYA malilimutan at pang-habambuhay na uukit sa kaisipan at diwa niya…

Mga karanasang nakapagpapataba ng puso. Na tanging yaman ng isang taong kayang ipagpalit sa mga materyal na bagay ang anumang kagandahan ng mga alay ng buhay- alang-alang sa dignidad, prinisipyo at pagmamahal. Kusa niyang iaalay ang kanyang sarili for a good cause…

View original post 1,561 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s