SI PEPE, ANG PANG-ANIMNAPU’T ANIM NA “KAIBIGAN” NG SSSIP’S ‘AWE’ BLOG!


Ang mensahe niya para sa bansang PILIPINAS ay pambihira. Ang kanyang itinuro ay DIGNIDAD, PRINISIPYO, AT PAGBANGON. Mahal niya ang kabataan. Nangangarap siya na makabangon ang bawat PILIPINO. Ayaw niyang maalipin tayo ng mga dayuhan. at ang PRIDE ng isang nilalang ang kanyang numero unong MENSAHE. Ang lumaban ng ayon sa nararapat. At, ang mamatay para sa INANG BAYAN. …

Hindi na kailangan pang MAMALIMOS ng bawat pilipino, dahil likas ang yaman ng PILIPINAS…
IYAN SI PEPE. Ang kaluluwang gagabay sa bawat Pilipino. Ang ating HERO. Batang Pepe, salamat at kaibigan ka na rin NAMIN… Ikaw si DR. JOSE RIZAL.”

— (mula sa facebook status ni robert manuguid silverio).*

 

pepe pepe2 pepe3“Opo, animnapu’t anim na po KAMI.”— SSSIP (robert manuguid silverio)*

66

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s