ang lalaking nakatingin sa hubad na puno…


sino ang lalaking nakatingin sa hubad na puno?

SSSIP's "A.W.E." ((ATTIC of WHITE ETHEREALS!))

tree

“ANG LALAKING NAKATINGIN SA HUBAD NA PUNO”

me and the tree

Siya ang lalaking nakatingin sa isang hubad na puno…

Marahil, may nalalaman siya-

Na tanging siya lamang at ang punong iyon ang nakakaalam…

Minsan, tinanong sa kanya:

“Dito pa ba nakatira si Robbie?”

Sagot niya:

“Si Robbie? Wala na siya… matagal na. Hindi ko na alam kung nasaan na siya… Minsan, umibig din siya, pero nasaktan siya. Lagi siyang nagmamahal sa mga kaibigan niya, pero iba ang nakita ng mga ito sa kanya… Alam niya, naging mahina siya, pero kahit papa’no, lumaban din siya… Si Robbie, oo, wala na nga siya…. matagal na.”

At mula noon, iba na ang mga nagmahal sa kanya…

Ang lalaking iyon at ang puno…

Sa ilalim ng lupa,

Anim na talampakan mula sa ilalim…

Sila’y nagkasama…

Inalagaan siya ng punong iyon…

Minahal, pinagmalasakitan,

at,

ibinalik siya nito sa BUHAY.

Marami siyang nakasama mula noon.

Maraming nagmahal,

Nag-aruga,

Nagmalasakit…

View original post 49 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s