ANG PUTING PAPEL NA NILAGYAN NG ITIM NA TULDOK


jesus christ

Your Heart Today.wmv (With Lyrics)

A prayer song adapted from the prayer of St. Francis of Assisi, seeking God’s grace for witnessing.

 

“ANG PUTING PAPEL NA NILAGYAN NG ITIM NA TULDOK”

AY ISANG PUTING PAPEL NA HINDI NA MAGIGING PUTI

HABAMBUHAY.

DAHIL IYON AY NILAGYAN NA NG ISANG ITIM NA TULDOK.

 

KAPAG ANG ISANG PUTING PAPEL AY NADUMIHAN NA,

HINDI NA IYON MAGIGING KUMPLETO SA PAGIGING PUTI

DAHIL MAYROON NA SIYANG DUMI-

ISANG ITIM NA TULDOK.

 

MINSAN, ISANG MANUNULAT ANG HUMINGI NG PAYO

SA ISANG CELEBRITY NA NAGNGANGALANG RICKY REYES…

UMIYAK ANG MANUNULAT NA IYON SA HARAPAN NG KANYANG KAIBIGAN.

ISA LAMANG ANG NAITUGON NI GINOONG REYES SA MANUNULAT:

“ANG ISANG PUTING PAPEL KAPAG NADUMIHAN NA, HINDI NA IYON MAGIGING PUTI

HABAMBUHAY…

KAYA HIJO, TANGGAPIN MO NA LANG ANG GUSTO NILA, BASTA IPAGPATULOY MO NA LAMANG

ANG IYONG GAWAIN.”

 

SAPAT NA SIGURO IYON..,

NA MATANGGAP NIYA ANG LAHAT.

DAHIL SA PAGIGING KAPOS NIYA SA MGA BAGAY-BAGAY,

SIYA’Y NATULIGSA, PINATAY, KINUTYA.

 

MINSAN SA ISANG PANAHON, NABUHAY DIN SIYA.

PERO NASAKTAN SIYA.

KAYA WALA NA SIYA, MATAGAL NA.

 

HINAHANAP PA RIN NIYA ANG SARILI NIYA NGAYON.

SIGURO, NAKAGAWA DIN SIYA NG MAGANDA

NAGKAROON DIN SIYA NG MGA “KAIBIGAN”…

BAGO SIYA NAWALA, TUMAKAS AT TUMAKBO.

 

NGAYON, NARIRITO MULI SILA.

IPAGPAPATULOY ANG MGA GAWAING NASIMULAN NA.

PARA SA PUTING PAPEL

AT SA ISANG KAIBIGANG

 

NILAGYAN NILA NG ITIM NA TULDOK-

 

 

HABAMBUHAY.

 

(inakda sa gitna ng mga nagtatalsikang tubig ng ulan, sa umagang iyon ng marso 23, 2015. nagtagpo at nag-ukit sa dimensyon at panahong tanging sila lamang ang nakakaalam, kasama ang “65”)

papel

“I LIVED SOMEWHERE ON THIS EARTH, BUT WHERE? I MUST HAVE MADE FRIENDS, I MUST HAVE DONE SOMETHING- BEFORE I RAN-AWAY.”— (anonymous)

 

papel2 papel3 papel4 papel56565-2jesus christ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s