“LAHAT TAYO AY ISANG BATA LAMANG SA PANINGIN NG DIYOS”


 

 

“LAHAT TAYO AY ISANG BATA LAMANG SA PANINGIN NG DIYOS”

Sa gitna ng mga kalamidad, hindi NIYA tayo pinabayaan

Sa napakagulong nangyayari sa ating mundo ng Politika,

ginagabayan pa rin NIYA tayo…

At sa iba’t-ibang mga estado o klase at antas ng mga tao sa lipunan,

Pinag-isa NIYA tayo.

Dahil mahal NIYA ang bansang Pilipinas.

Hindi NIYA kailanman ito pababayaan.

 

Sa paningin ng NASA ITAAS,

tayong lahat ay isang bata lamang.

Na kanyang patuloy na aarugain, aakapin at mamahalin.

 

Sa pagdating ng SANTONG PAPA,

ang kanyang kaharian ay tunay na masasaksihan.

Magkaisa tayo sa pagbunyi sa KANYA.

Ipinadala niya ang kanyang MENSAHERO AT HARI,

upang malaman ng lahat-

 

NA HINDI NIYA TALAGA TAYO IIWANAN-

 

MAGPAKAILANMAN.

 

(sinulat ni robert manuguid silverio sa petsang enero 7, 2015, mula sa kanyang “aklat ng pagibig”).

 

papa TOPSHOTS-BRAZIL-POPE-WYD-APARECIDA fc fc2 fc3

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s