DAHIL MAHAL KITA! (because i love you)


 

 

DAHIL MAHAL KITA…

HINDI AKO NATATAKOT NA MAWALA ANG MGA BAGAY NA SIYANG NAKATULONG SA AKIN…

 

DAHIL MAHAL KITA…

HINDI KO IINDAHIN ANG MGA PARATANG AT SUMBAT,

MGA PANLALAIT, PANG-AALIPUSTA AT PANGHUHUSGA…

AT PANG-AAPI

NILA.

 

DAHIL MAHAL KITA…

AKO’Y NANANALIG NA HINDI MO AKO PABABAYAAN…

 

HABANG HINDI AKO BUMIBITIW SA IYO.

DAHIL IKAW RIN ANG AKING PAG-ASA.

 

DAHIL MAHAL KITA…

HINDI KO INIISIP ANG MGA EKSPLANASYON

O ANG MARIING PAGTINGIN AT PAG-IIMBESTIGA SA AKIN NG “SIYENSYA”

O NG PILOSPIYA.

 

DAHIL, ALAM KO, ANG PUSO MO ANG BUMUBUHAY SA AKIN.

TATANAWIN PA RIN KITA,

DAHIL IKAW ANG AKING BAHAGHARI.

 

MAMAHALIN PA RIN KITA,

DAHIL BINUHAY MO AKO

INUNAWA

PINAHALAGAAN.

 

DAHIL MAHAL KITA…

HINDI AKO BIBITIW SA ‘YO.

 

MAGPAKAILANMAN!

 

 

(mga salitang nilikha ni robert manuguid silverio, sa petsang pebrero 25, 2014)

blybly2bly3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s