“AJ, IKAW ANG STAR NG PASKO!”


malapit na ang pasko.

SSSIP's "A.W.E." ((ATTIC of WHITE ETHEREALS!))

 

sabi nila,
ang bituin daw ang gagabay sa atin…
sa gabing madilim…


sabi nila,
ang bituin daw ang magtuturo ng tamang daan
na ating lalakbayin…
papunta sa isang hari ng bahaghari-
na isisilang
sa sabsaban…

sabi nila,
ang bituin daw ay pagasa,
pagmamahal,
kasiglahan,
at paghanga…

pero isang bituin lang
ang tunay na nagmahal,
tunay na nag-alay
at tunay na mabuti…

iyon ang bituin mo,
aj perez.
isang bituin na dalisay at tapat,
bata at mapaglaro,
nagniningning sa lahat ng panahon….

it was  your star…
shining brightly amidst the skies…
twinkling young and happy.
the ‘aj star’…

will shine.
forevermore.

 

 

PARA SA ‘BITUIN’ NI AJ PEREZ,

nilikhang mga salita ni robert manuguid silverio, disyembre 2011.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s