dalawang videos ng pagmamahal para kina direk MARIO O’ HARA (pelikula) at direk TONY ESPEJO (teatro).


 

 

 

saan man po kayo naroroon ngayon,

hindi namin kayo kalilimutan…

at kami pong lahat ay nagpapasalamat…

sa mga dakilang bagay na ibinigay ninyo…

sa mga artistikong nilalang

ng pelikula at teatro…

salamat po.

magkita-kita na lang po tayong lahat…

balang-araw.

pahinga na kayo,

mr. TONY ESPEJO at

direk MARIO O’ HARA,

 

MULI PO, SALAMAT SA INYO.

 

Imagefilm director MARIO O’ HARA (RIP).

Imagetheater director TONY ESPEJO (RIP).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s