ANG PARISUKAT NA BUHAY NI KHALEL ZANTILLAN…


free counters

“Narito ka, tumatangis…
sa iyong munting paraiso…
pagmasdan mo ang paligid nito…
inaamag, inaaagiw…

Heto ako’t sumasamo,
dinggin ang aking pagsuyo…
isang libo’t-isang paraiso-
iniaalay ko sa ‘yo…”

-from the classic ’80’s song “Paraisong Parisukat”
sung by Basil Valdez

PHOTOGRAPHY BY: MR. KHALEL ZANTILLAN

mr. khalel zantillan on the box.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s